MADENT Sp. z o.o.

Gdańsk, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 13/1
tel.(058) 346-02-55, 344-61-27

Gdynia, ul. Abrahama 45
tel.(058) 620-04-39, 620-28-12

Elbląg, ul. Zielona 1
tel.(055) 236-64-44

Strona główna

O firmie

Co słychać ?

Promocje

Narzędzia

Szkolenia

Galeria zdjęć

Kontakt

Informacja RODO

Polityka coockies

NewsletterNewsletter

Szanowni Państwo,
jeżeli chcecie otrzymywać informacje na temat szkoleń, promocji oraz innych akcji organizowanych przez naszą firmę dołączcie do grona naszych klientów:

Nazwa firmy / Nazwisko i Imię:

E-mail:

Telefon:
Co słychać ?


Kara za nieprawidłowo wystawioną receptę

Jeśli lekarz, lekarz dentysta wystawi nieprawidłowo receptę refundowaną zapłaci karę w wysokości 200 złotych. Sankcja dotyczy nieprawidłowo wystawionej recepty a nie każdego ujawnionego na niej błędu – wyjaśnia NFZ na swojej stronie internetowej.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że:

Wskazana w § 9 umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych sankcja prawna z tytułu nieprawidłowo wystawionej recepty, nakładająca na osobę uprawnioną karę umowną w wysokości 200 zł, dotyczy błędnie wystawionej recepty, nie zaś każdego ujawnionego na niej błędu.

Rozpatrywanie zażaleń składanych do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na czynności dyrektora wojewódzkiego oddziału Funduszu dotyczących kontroli w zakresie monitorowania ordynacji lekarskiej, o których mowa w Zarządzeniu Nr 47/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 lipca 2005 r., stosowane będą przepisy analogiczne do wskazanych w art. 160 i art. 161 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008, nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) w stosunku do świadczeniodawców oraz przepisy art. 42 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. nr 122, poz. 696 z późn. zm.) w stosunku do osób uprawnionych posiadających umowę, o której mowa w art. 48 tej ustawy.

Jak wystawić receptę by uniknąć kary?

Pieczątka nagłówkowa na recepcie wystawionej na leki refundowane musi zawierać

Dane dotyczące osoby uprawnionej lub świadczeniodawcy u którego osoba uprawniona wykonuje zawód.

Nazwę albo firmę wynikającą z umowy na wystawianie recept refundowanych zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego. Numer telefonu. Identyfikator, stanowiący dziewięć pierwszych cyfr numeru identyfikacyjnego REGON.

Dane osoby uprawnionej.

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny określony w umowie upoważniającej do wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

Recepta musi być czytelna a wszystkie pieczątki wyraźnie odbite.

www.dentonet.pl

 Promocje