MADENT Sp. z o.o.

Gdańsk, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 13/1
tel.(058) 346-02-55, 344-61-27

Gdynia, ul. Abrahama 45
tel.(058) 620-04-39, 620-28-12

Elbląg, ul. Zielona 1
tel.(055) 236-64-44

Strona główna

O firmie

Co słychać ?

Promocje

Narzędzia

Szkolenia

Galeria zdjęć

Kontakt

Informacja RODO

Polityka coockies

NewsletterNewsletter

Szanowni Państwo,
jeżeli chcecie otrzymywać informacje na temat szkoleń, promocji oraz innych akcji organizowanych przez naszą firmę dołączcie do grona naszych klientów:

Nazwa firmy / Nazwisko i Imię:

E-mail:

Telefon:
Co słychać ?


Prywatne praktyki lekarskie na celowniku fiskusa

Prywatne praktyki lekarskie na celowniku fiskusaMinisterstwo Finansów wytypowało branże, które w przyszłym roku zostaną objętne częstszymi kontrolami podatkowymi. Jedną z nich jest szeroko rozumiana opieka zdrowotna (w tym praktyka lekarska i pozostałe usługi medyczne).

 

Do przygotowanego przez MF Krajowego Planu Działań Administracji Podatkowej na 2016 r. trafiają przede wszystkim te branże, w przypadku których stwierdzono największą w skali całego kraju częstotliwość naruszeń obowiązków podatkowych oraz najwyższą „szkodliwość budżetową”.

Ministerstwo Finansów po przeanalizowaniu wyników kontroli podatkowych przeprowadzonych na terenie całego kraju od dnia 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r., a także w oparciu o analizę podmiotową, która pozwala na selekcję podatników na grupy podmiotów rzetelnych i nierzetelnych pod względem podatkowym, uznało, że należy objąć baczniejszym nadzorem takie branże, jak np. doradztwo i inne usługi niematerialne, produkcję materiałów budowlanych, usługi budowlane, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, e-handel, obrót paliwami, transport i logistykę. Na listę "podobszarów zwiększonego ryzyka" trafiła także opieka zdrowotna. Oznacza to, że w przyszłym roku na celowniku fiskusa znajdą się następujące rodzaje działalności:

- porady lekarskie, diagnostyka i leczenie świadczone przez lekarzy,

- praktyka dentystyczna o charakterze ogólnym lub specjalistycznym, włączając w to działalność ortodontyczną,

- praktyka pielęgniarek i położnych,

- działalność paramedyczna,

- działalność szpitali ogólnych i specjalistycznych, sanatoriów, prewentoriów, centrów rehabilitacyjnych oraz pozostałych placówek medycznych zapewniających pacjentom zakwaterowanie i wyżywienie.

Jak pokazują wyniki kontroli podatkowych przeprowadzonych w okresie obejmującym drugie półrocze 2014 r. oraz pierwsze półrocze 2015 r. największe straty z tytułu uszczupleń podatkowych generowali przede wszystkim właściciele praktyk lekarskich: specjalistycznej, ogólnej oraz dentystycznej. Do najczęściej stwierdzanych przez inspektorów nieprawidłowości należało niedokonywanie wpłat zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku, niewywiązywanie się z obowiązku płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ewidencjonowanie faktur zakupu niemających związku z osiąganym przychodem.

Najczęściej identyfikowane przez fiskusa błędy podatkowe w podobszarze "opieka zdrowotna" to:

- ukrywanie osiąganych przychodów poprzez nieewidencjonowanie całości lub części przychodów na kasach rejestrujących,

- niezrealizowanie zobowiązań podatkowych w pełnej wysokości w związku z niewystawianiem faktur lub wystawianiem faktur w kwotach nieodpowiadających wielkościom faktycznym,

- zawyżanie kosztów uzyskania przychodów związane z wykorzystywaniem faktur, które nie dokumentują rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych,

- zawyżanie kosztów uzyskania przychodów związane z wykorzystywaniem faktur, które dotyczą kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu,

- niewywiązywanie się z obowiązku płatnika podatku dochodowego,

- nierealizowanie lub nieterminowe realizowanie obowiązków związanych z zapłatą podatku lub zaliczki na podatek,

- niezrealizowanie zobowiązań podatkowych w pełnej wysokości w związku z niewykazywaniem do opodatkowania obrotu/przychodów z wystawionych rachunków/faktur VAT przez podmioty posiadające zarejestrowaną działalność.

Fakt, iż jakaś branża trafiła do Krajowego Planu Działań Administracji Podatkowej, ma bardzo nieprzyjemne dla jej przedstawicieli konsekwencje. Oznacza bowiem, że co najmniej 50% kontroli podatkowych prowadzonych przez poszczególne urzędy skarbowe w roku obowiązywania planu musi dotyczyć wytypowanych przez MF obszarów (przy czym 2% ogółu kontroli powinny stanowić kontrole losowe). Jest więc wielce prawdopodobne, że w przyszłym roku lekarze i lekarze dentyści będą znacznie częściej i wnikliwiej niż dotąd sprawdzani przez fiskusa pod kątem błędów podatkowych typowych dla opieki zdrowotnej.

 

źródło: www.dentonet.pl

 Promocje