MADENT Sp. z o.o.

Gdańsk, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 13/1
tel.(058) 346-02-55, 344-61-27

Gdynia, ul. Abrahama 45
tel.(058) 620-04-39, 620-28-12

Elbląg, ul. Zielona 1
tel.(055) 236-64-44

Strona główna

O firmie

Co słychać ?

Promocje

Narzędzia

Szkolenia

Galeria zdjęć

Kontakt

NewsletterNewsletter

Szanowni Państwo,
jeżeli chcecie otrzymywać informacje na temat szkoleń, promocji oraz innych akcji organizowanych przez naszą firmę dołączcie do grona naszych klientów:

Nazwa firmy / Nazwisko i Imię:

E-mail:

Telefon:
Co słychać ?


Planujesz kontrakt z NFZ? Nie popełniaj tych błędów!

Jako że dotychczasowe umowy podpisane przez stomatologów z NFZ w większości wygasną z dniem 30 czerwca 2016 roku, Narodowy Fundusz Zdrowia będzie zobowiązany do ogłoszenia postępowań w trybie konkursu ofert. A ponieważ zgodnie z nowymi zasadami umowy z NFZ będą zawierane na 5 i 10 lat, dla wielu podmiotów oznacza to szansę na podpisanie wieloletniego kontraktu. Należy więc przypuszczać, że do konkursów przystąpią zarówno dotychczasowi świadczeniodawcy, jak i zupełnie nowe podmioty prowadzące działalność leczniczą.

Tymczasem doświadczenia poprzednich lat pokazały, że duża grupa dotychczasowych świadczeniodawców utraciła kontrakty z powodu błędów popełnionych na etapie sporządzania ofert bądź też podczas postępowania konkursowego.

Do najczęściej popełnianych przez oferentów niedociągnięć należą:

- Niezapoznanie się z warunkami, których spełnienie warunkuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- Kłamstwo ofertowe - świadome lub spowodowane błędem złożenie oferty zawierającej nieprawdziwe informacje,

- Złożenie oferty bez zapoznania się z kryteriami oceny ofert i punktacją za poszczególne kryteria oraz nieumiejętność wyliczenia wartości punktowej własnej oferty,

- Błędy formalne – np. brak parafki na każdej stronie wydrukowanej oferty, brak numeracji stron, brak wszystkich wymaganych przez NFZ załączników, brak przedłożonego w ofercie załącznika stanowiącego wzór podpisu i parafy,

- W przypadku, gdy oferent wykonywał będzie umowę samodzielnie – brak oświadczenia o samodzielnym wykonywaniu umowy (bez zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy),

- Brak kodu graficznego wygenerowanego z aplikacji ofertowej na kopercie zawierającej ofertę,

- Oferta w wersji elektronicznej zapisana w niepoprawnym formacie, brak zapisanego pliku na nośniku elektronicznym, czy wręcz brak nośnika elektronicznego,

- Uchybienia dotyczące terminów uzupełnienia oferty lub wniesienia protestu.

Popełnienie choćby jednego z tych błędów będzie miało taki skutek, że oferta zostanie odrzucona. Warto więc zapoznać się z zasadami kontraktowania umów odpowiednio wcześnie – chociażby biorąc udział w organizowanych przez różne firmy szkoleniach lub konsultując nowe wymogi NFZ ze swoim prawnikiem.

źródło:  www.dentonet.pl

 Promocje