MADENT Sp. z o.o.

Gdańsk, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 13/1
tel.(058) 346-02-55, 344-61-27

Gdynia, ul. Abrahama 45
tel.(058) 620-04-39, 620-28-12

Elbląg, ul. Zielona 1
tel.(055) 236-64-44

Strona główna

O firmie

Co słychać ?

Promocje

Narzędzia

Szkolenia

Galeria zdjęć

Kontakt

Informacja RODO

Polityka coockies

NewsletterNewsletter

Szanowni Państwo,
jeżeli chcecie otrzymywać informacje na temat szkoleń, promocji oraz innych akcji organizowanych przez naszą firmę dołączcie do grona naszych klientów:

Nazwa firmy / Nazwisko i Imię:

E-mail:

Telefon:
Co słychać ?


Planujesz kontrakt z NFZ? Nie popełniaj tych błędów!

Jako że dotychczasowe umowy podpisane przez stomatologów z NFZ w większości wygasną z dniem 30 czerwca 2016 roku, Narodowy Fundusz Zdrowia będzie zobowiązany do ogłoszenia postępowań w trybie konkursu ofert. A ponieważ zgodnie z nowymi zasadami umowy z NFZ będą zawierane na 5 i 10 lat, dla wielu podmiotów oznacza to szansę na podpisanie wieloletniego kontraktu. Należy więc przypuszczać, że do konkursów przystąpią zarówno dotychczasowi świadczeniodawcy, jak i zupełnie nowe podmioty prowadzące działalność leczniczą.

Tymczasem doświadczenia poprzednich lat pokazały, że duża grupa dotychczasowych świadczeniodawców utraciła kontrakty z powodu błędów popełnionych na etapie sporządzania ofert bądź też podczas postępowania konkursowego.

Do najczęściej popełnianych przez oferentów niedociągnięć należą:

- Niezapoznanie się z warunkami, których spełnienie warunkuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- Kłamstwo ofertowe - świadome lub spowodowane błędem złożenie oferty zawierającej nieprawdziwe informacje,

- Złożenie oferty bez zapoznania się z kryteriami oceny ofert i punktacją za poszczególne kryteria oraz nieumiejętność wyliczenia wartości punktowej własnej oferty,

- Błędy formalne – np. brak parafki na każdej stronie wydrukowanej oferty, brak numeracji stron, brak wszystkich wymaganych przez NFZ załączników, brak przedłożonego w ofercie załącznika stanowiącego wzór podpisu i parafy,

- W przypadku, gdy oferent wykonywał będzie umowę samodzielnie – brak oświadczenia o samodzielnym wykonywaniu umowy (bez zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy),

- Brak kodu graficznego wygenerowanego z aplikacji ofertowej na kopercie zawierającej ofertę,

- Oferta w wersji elektronicznej zapisana w niepoprawnym formacie, brak zapisanego pliku na nośniku elektronicznym, czy wręcz brak nośnika elektronicznego,

- Uchybienia dotyczące terminów uzupełnienia oferty lub wniesienia protestu.

Popełnienie choćby jednego z tych błędów będzie miało taki skutek, że oferta zostanie odrzucona. Warto więc zapoznać się z zasadami kontraktowania umów odpowiednio wcześnie – chociażby biorąc udział w organizowanych przez różne firmy szkoleniach lub konsultując nowe wymogi NFZ ze swoim prawnikiem.

źródło:  www.dentonet.pl

 Promocje